TOP HOME

TEAMS: Inkluderande skolmiljöer för nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund i Skottland, Finland och Sverige

TEAMS: Inkluderande skolmiljöer för nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund i Skottland, Finland och Sverige from CAHSS Webteam on Vimeo.

Ökad global migration medför stora utmaningar för skolor och lärare. Inkluderande skolmiljöer för nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund syftar till att förstå och hjälpa lärare att möta behov hos nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund. Projektet fokuserar på lärarnas arbete inom olika skolor och olika stödsystem som finns tillgängliga för elever och lärare i Sverige, Finland och Skottland.

Läs mer om projektet här: http://migrant-education.net/wp-content/uploads/2021/02/TEAMS_Infographic.pdf

Och på TEAMS websidan: www.migrant-education.net